Privacy

Emmaus Nederland eerbiedigt uw persoonlijke levenssfeer.

Bij het contact leggen via deze website worden van u een aantal persoonsgegevens gevraagd. Het is daarbij zeer belangrijk dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens wordt dan ook zeer zorgvuldig te werk gegaan. Alle voorschriften uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere privacyregelgeving worden in acht genomen.

Uw persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt, tenzij een juridische lastgeving van overheidswege hier dwingend om vraagt.

U kunt deze website anoniem raadplegen. Er worden geen namen of andere gegevens verzameld, die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van deze website worden wel verzameld.

Bij het raadplegen van deze website kan het voor het technisch functioneren noodzakelijk zijn dat er een cookie op uw computer wordt geplaatst. Deze bevat echter alleen technische gegevens. Er worden geen persoonsgegevens mee verzameld.