Disclaimer

Emmaus Nederland doet al het mogelijke om juiste en volledige informatie op deze website te verstrekken. Toch neemt Emmaus Nederland geen enkele aansprakelijkheid op zich voor eventuele inhoudelijke of technische fouten op deze website. Mocht men onjuistheden aantreffen of bijkomende informatie willen verschaffen, dan kan men contact opnemen met Emmaus Nederland.

Hoewel Emmaus Nederland alle zorg zal betrachten om de huidige en toekomstige gebuikers van de functionaliteit van deze website gebruik te laten maken, kan Emmaus Nederland op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld, wanneer de functionaliteit niet functioneert of niet aan de verwachtingen voldoet.

Alle aanwezige verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites en bronnen zijn puur informatief. Emmaus Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De inhoud en de hyperlinks van deze website kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging aangevuld, gewijzigd, of verwijderd worden.