Curriculum

In onderstaand overzicht ziet u het curriculum wat kan worden gevolgd, en waarmee u de Bijbel op een grondige wijze kunt bestuderen.

Er zijn vier verschillende niveaus. Ieder niveau heeft 8 cursussen, die bij een tempo van 4 cursussen per jaar circa 2 jaar in beslag zullen nemen. Wanneer u een niveau hebt afgerond, wordt een diploma uitgereikt.

Uiteraard kunt u nadat u het diploma van niveau 1 hebt behaald, verder gaan met niveau 2 etcetera.

Aanbevolen curriculum voor individuele en groepsstudie

Jaar Kwartaal Niveau 1
Weinig of geen Bijbelse achtergrond
Niveau 2
Enige Bijbelse achtergrond
Niveau 3
Uitgebreidere Bijbelse achtergrond
Niveau 4
Vergevorderde Bijbelse achtergrond
1 1 De dienstknecht van God Wat de Bijbel leert Overzicht van de Bijbel Grondwaarheden van de Bijbel
  2 De grootste mens ooit Eén God, Eén weg Jakobus Avondmaal en doop
  3 U kunt eeuwig leven De komende Koning Het woord van de waarheid recht snijden Markus
  4 Een leven met Christus Kleine profeten Win de strijd om je denken Ieder het juiste antwoord
2 1 De redder van de wereld Christus en de gemeente De Heilige Geest aan het werk Daniël
  2 Ontmoetingen met de Meester Galaten Efeze Persoonlijke evangelisatie
  3 Romeinen groeien in geloof
Lukas Johannes brieven
  4 Een reis door de Bijbel Openbaring Bijbelse profetie Hebreeën

Buiten het curriculum vallen de volgende cursussen:

Deze cursussen kunnen ook worden aangevraagd.

Lijst van Onderwerpen

Bekijk Alle Materialen

Vers van de pers

Bekijk Alle Evenementen

Gods plan voor je huwelijk

Het familieleven is belangrijk voor iedere generatie. Deze praktische cursus geeft een duidelijk inzicht in de Bijbelse grondwaarheden met betrekking ...

Gods plan voor je huwelijk Details

Vergeef zoals de Heere jou vergeven heeft

NU OOK BESCHIKBAAR ALS VIDEOCURSUS   Vergeving is een centraal thema in het christelijk geloof. De Heer Jezus gaf regelmatig ...

Vergeef zoals de Heere jou vergeven heeft Details

Openbaring

We leven in bijzondere tijden. Zelfs degenen die niet in de Bijbel geloven, gebruiken bijbelse termen om de gebeurtenissen rondom ...

Openbaring Details