Curriculum

In onderstaand overzicht ziet u het curriculum wat kan worden gevolgd, en waarmee u de Bijbel op een grondige wijze kunt bestuderen.

Er zijn vier verschillende niveaus. Ieder niveau heeft 8 cursussen, die bij een tempo van 4 cursussen per jaar circa 2 jaar in beslag zullen nemen. Wanneer u een niveau hebt afgerond, wordt een diploma uitgereikt.

Uiteraard kunt u nadat u het diploma van niveau 1 hebt behaald, verder gaan met niveau 2 etcetera.

Aanbevolen curriculum voor individuele en groepsstudie

Jaar Kwartaal Niveau 1
Weinig of geen Bijbelse achtergrond
Niveau 2
Enige Bijbelse achtergrond
Niveau 3
Uitgebreidere Bijbelse achtergrond
Niveau 4
Vergevorderde Bijbelse achtergrond
1 1 De dienstknecht van God Wat de Bijbel leert Overzicht van de Bijbel Grondwaarheden van de Bijbel
  2 De grootste mens ooit Eén God, Eén weg Jakobus Avondmaal en doop
  3 U kunt eeuwig leven De komende Koning Het woord van de waarheid recht snijden Markus
  4 Een leven met Christus Kleine profeten Win de strijd om je denken Ieder het juiste antwoord
2 1 De redder van de wereld Christus en de gemeente De Heilige Geest aan het werk Daniël
  2 Ontmoetingen met de Meester Galaten Efeze Persoonlijke evangelisatie
  3 Romeinen groeien in geloof
Lukas Johannes brieven
  4 Een reis door de Bijbel Openbaring Bijbelse profetie Hebreeën

Buiten het curriculum vallen de volgende cursussen:

Deze cursussen kunnen ook worden aangevraagd.

Lijst van Onderwerpen

Bekijk Alle Materialen

Vers van de pers

Bekijk Alle Evenementen

Bijbels leiderschap

Duizenden kerken of gemeenten over de hele wereld brengen de een of andere vorm van leiderschap in de praktijk omdat ...

Bijbels leiderschap Details

De Heilige Geest aan het werk

Bij sommige gelovigen wordt er nauwelijks over de Heilige Geest gesproken. Bij andere gelovigen ligt er juist een heel grote ...

De Heilige Geest aan het werk Details

Messiaanse Psalmen

Laat op Paaszondag zit een aantal volgelingen van de Heere Jezus Christus in een bovenkamer. Plotseling staat hun geliefde Heer ...

Messiaanse Psalmen Details

Johannes

Johannes de apostel was een oude man toen hij zijn evangelie schreef. Het evangelie van Johannes is jaren geschreven nadat ...

Johannes Details

Vergeef zoals de Heere jou vergeven heeft

Vergeving is een centraal thema in het christelijk geloof. De Heer Jezus gaf regelmatig onderwijs hierover. En terwijl Hij stierf, ...

Vergeef zoals de Heere jou vergeven heeft Details