Win de strijd om je denken - Een Gratis Cursus

Over Deze Pagina

De Emmaus Correspondentie School biedt u een volwaardige Bijbelopleiding aan, die u opleidt om Gods Woord beter te leren kennen en begrijpen. Je bekijkt nu de cursus Win de strijd om je denken, één van onze gratis online Het Leven cursussen. De Emmaus Correspondentie School biedt u een volwaardige Bijbelopleiding aan, die u opleidt om Gods Woord beter te leren kennen en begrijpen..

Les 1 - Deel 1

Inleiding

Je hebt toch hersens in je hoofd!’ Is dat weleens tegen jou gezegd? Hoewel dit meestal niet is bedoeld als compliment, is het wel waar! Ieder die leeft en functioneert, heeft hersens. Onze hersens zijn een verbazend ingewikkeld elektrochemisch apparaat. Hoewel ze nog geen anderhalve kilo wegen, bevatten ze miljarden hersencellen, die dag en nacht allerlei aansturende, controlerende en informatieverwerkende taken uitvoeren. Dit doen zij voor ons gehele lichaam en daarbij wisselen ze onderling talloze, vaak lange reeksen gegevens uit. Als we zeventig jaar zijn, hebben onze hersenen bijna vijftien triljoen afzonderlijke informatiefragmenten opgeslagen (15.000.000.000.000).

Er gaan dagelijks vele honderdduizenden gedachten door ons hoofd. Toch worden onze hersenen nooit moe. Ons hoofd is werkelijk een wonderbaarlijk mechanisme! Ons menselijk brein is een zeer complex orgaan. Het is opgebouwd uit vele tientallen miljarden neuronen (zenuw­cellen), waarvan elk weer in verbinding staat met een groot aantal andere neuronen, soms zelfs met vele duizenden. De hersenen besturen en coördineren de bewegingen, de ademhaling, de bloeddruk, de temperatuur en het vochtgehalte van ons lichaam. Ze sturen en controleren ons gedrag en bewustzijn, onze wil, ons geheugen en onze emotie.

Een probleem is echter, dat onze hersenen een zo hoog soortelijk gewicht hebben, dat ze in elkaar zakken als ze niet overal worden ondersteund. Dit probleem wordt ondervangen doordat ze drijven in hersenvocht.

Een tweede probleem is dat in de harde en vrijwel geheel gesloten hersenpan de hersenen niet kunnen uitzetten. Bij opzwelling en kneuzing is dan geen doorbloeding mogelijk en zal een snelle dood het gevolg zijn. Dit wordt ondervangen doordat het volume van het hersenvocht zich dan sterk verkleint. Onze hersenen zijn een onuitputtelijke bron van studie en verwondering.

Er is nog een heel ander probleem. We gebruiken bij lange na niet alle mogelijkheden van onze hersenen. De meesten van ons komen niet verder dan 10% van onze hersencapaciteit. Dat is heel jammer, want hoe meer we onze hersens gebruiken, des te beter gaan ze functioneren. Hoe meer kennis we in ons geheugen opslaan, hoe gemakkelijker we er nieuwe feiten aan kunnen toevoegen. Onze hersenen zijn namelijk zó geschapen dat hoe meer we ze gebruiken, hoe beter ze worden en ook hoe meer gegevens ze kunnen opslaan. Onze geest is ons kostbaarste bezit. Die wonderbare schatkamer kunnen we niet hoog genoeg waarderen.

Maar de mens is natuurlijk meer dan een machine. Onze geest is veel meer dan een elektrochemische fabriek. Wat we geest noemen is dan ook veel meer dan een handvol eiwitten in een smeerkaasachtige substantie in onze schedel. De werking van onze geest hangt voor een groot deel af van wat er eerder in is opgeslagen. Hoewel denkprocessen, voor zover wij weten, plaatsvinden in de fysieke hersenen, is het denken op zich, als werkzaamheid van de geest, niet ergens in ons lichaam te lokaliseren. Onze ziel en onze geest behoren tot het niet-lichamelijke deel van ons mens-zijn.

Wat we in de lessen afwisselend aanduiden met ‘geest’, ‘hart’, ‘innerlijk’ of ‘denken’ is een zeer veelomvattend begrip. In onze geest wordt bepaald a) hoe we ons voelen en hoe we iets van buitenaf ervaren, b) wat en hoe we denken, c) wat en waarom we willen, d) wat onze motieven zijn en hoe dat door ons geheugen bepaald wordt, e) welke keuzen we maken en waarom we tot bepaalde beslissingen komen. We bezitten informatie, die we eerder ontvingen, en ontvangen steeds weer nieuwe informatie. Eerdere ervaringen bepalen vaak onze keuzes in het heden. Een andere factor is of we traditioneel denkend zijn, of open staan voor nieuwe indrukken en ervaringen. Maar nog veel meer factoren bepalen ons denken en vormen onze persoonlijkheid. De wijze koning Salomo zei het drieduizend jaar geleden al: ‘Want zoals hij bedacht heeft bij zichzelf, zo zal hij tegen u zeggen ...’ (zie Spreuken 23:7).

Hebben we er erg in dat onze geest een voortdurend strijdtoneel is? Ieder mens, die wil dat we het met hem eens zijn, iets van ons wil hebben, of ons ergens toe wil overhalen, probeert onze geest te beïnvloeden en ons denken te manipuleren. Ieder wil dat onze gedachten gevuld worden met hun openlijke of verborgen plannen en gedachten. Adverteerders, politici, advocaten, filosofen, psychologen, public relations- en media-experts, propagandisten van bepaalde levensstijlen, zelfs religieuze organisaties proberen bij ons een voet tussen de deur te krijgen om op ons denken in te werken, onze waarden en normen te veranderen en onze toekomstige beslissingen te beïnvloeden. Is het vreemd dat we vaak echt niet meer weten wie we moeten of kunnen geloven?

Er is een antwoord op ons probleem. We moeten onze geest afstemmen op het juiste kanaal en onze informatie uitsluitend willen ontvangen van een volstrekt eerlijk zendstation. De enige bron van accurate, waarheidsgetrouwe en gezaghebbende informatie is de Bijbel, het geïnspireerde Woord van God. Als we luisteren naar wat God zegt, zal de verwarring verdwijnen, worden onze hersens weer helder en zal onze geest weer goed functioneren.

Laten we ons hart voor God openen en luisteren naar wat Gods Geest wil getuigen tot onze geest. En laten we beginnen met wat God zegt over onze geest.