De Leer Curussen

Avondmaal en Doop
  • Deze cursus is nog niet online beschikbaar

Avondmaal, ook wel bekend als Eucharistie of communie, is ons gegeven door de Heer Jezus zelf. ‘doe dit’ zei Hij, ‘tot Mijn gedachtenis’. Deze studie helpt u om meer te leren over dit gedenkteken en om het tot een kostbaar ...

Avondmaal en Doop Details
Bijbels leiderschap
  • Deze cursus is nog niet online beschikbaar

Duizenden kerken of gemeenten over de hele wereld brengen de een of andere vorm van leiderschap in de praktijk omdat ze geloven dat de Bijbel dit leert. Helaas bestaat er in de meeste door oudste geleide kerken nogal wat verwarring ...

Bijbels leiderschap Details
Christus en de Gemeente

Wat is de betekenis van 'de gemeente' in het nieuwe testament? Wat is Gods kijk op de gemeente? Hoe werd het oorspronkelijk georganiseerd? Wat is de functie van de gemeente in deze tijd? Deze studie onderzoekt wat de Bijbel zegt ...

Christus en de Gemeente Details
De Heilige Geest aan het werk

Bij sommige gelovigen wordt er nauwelijks over de Heilige Geest gesproken. Bij andere gelovigen ligt er juist een heel grote nadruk op het werk van de Heilige Geest, waarbij het geschreven Woord van God op de achtergrond geplaatst wordt.In deze ...

De Heilige Geest aan het werk Details
Het Woord van de waarheid recht snijden

'Recht snijden' duidt op het correct onderscheiden en een juist begrip krijgen van de openbaring van God. Deze studie zal u helpen om inzicht te krijgen in de verschillende leerstellingen die uw waardering van Gods woord en werk zullen doen ...

Het Woord van de waarheid recht snijden Details
Klaar voor een antwoord

LET OP: DEZE CURSUS IS ALLEEN OP PAPIER VERKRIJGBAAR   Wat is bewijsmateriaal? Gewoonlijk denken we daarbij aan controleerbare feiten, waarmee een rechter overtuigd wordt dat de zaak redelijk en geloofwaardig is. Met christelijk bewijsmateriaal is dit net zo. Het ...

Klaar voor een antwoord Details
Bijbelse profetie
  • Deze cursus is nog niet online beschikbaar

Deze studie zal u helpen om te zien hoe de stukjes van de puzzel in elkaar passen met betrekking tot de profetie. U ziet Gods wonderlijke plan door de eeuwen heen. Het maken van deze studie zal voorzien in een ...

Bijbelse profetie Details