De vrouw naar Gods hart

Beschrijving

De eerste verantwoordelijkheid voor christenen - zowel mannen als vrouwen - is de plaats te vinden die God hun heeft toegewezen. We kunnen geen grotere blijdschap krijgen, dan dat te doen wat God voor ons bedoeld heeft en wat Hij van ons verwacht. Wat is Gods wil voor vrouwen? Het doel van deze cursus is het onderzoeken wat de Bijbel zegt over vrouwen, zodat we:

Gods plan mogen zien voor vrouwen;

mogen leren van voorbeelden en lessen, en zien welke karaktereigenschappen God wil zien in het leven van vrouwen;

mogen zien wat de nieuwtestamentische principes zijn met betrekking tot de houding en de relaties van vrouwen;

mogen zien wat voor dienst God heeft voor vrouwen thuis, in de gemeente, de wereld en op het zendingsveld;

mogen zien wat de geestelijke gaven zijn, en hoe die kunnen verwezenlijkt worden volgens Gods verwachtingen.


Wij hopen dat God ons mag helpen om onze plek te vinden in Zijn koninkrijk, in het doen van Zijn wil en tot eer van Zijn naam.

Online Cursus

Volg deze cursus gratis online en correspondeer met jouw mentor via email.

Schrijf je nu in! Bekijk Online Cursus


Papieren Versie

Krijg het cursusboekje en een toetsboekje opgestuurd en correspondeer met jouw mentor per post.
Kosten (excl. verzendkosten): € 6.95

Bestel Cursus Download Eerste Les

Informatie

 • Schrijver: Fay Smart en Jean Young
 • Aantal pagina's cursus: 104
 • Aantal pagina's toets: 28
 • Prijs: € 6,95
 • ISBN: 9789491494123

Inhoudsopgave

 1. Geschapen voor een doel
 2. Zonde en de gevolgen ervan
 3. Lessen uit het verleden
 4. De goede vrouw
 5. De Heere Jezus en vrouwen
 6. Een compositietekening
 7. De vrouw in de gemeente
 8. Nadere instrukties
 9. De vrouw in haar huis
 10. De vrouw buiten haar huis
 11. Valse en ware vrijheid
 12. Geestelijke gaven