Bijbelcursussen

Aanbevolen Getuigenissen

Full TestimonyLees Volledig Getuigenis

Het Goede Nieuws

Eén God, Eén weg

Het leven is een doolhof. Hoe kunnen wij weten wat de juiste weg is? In deze studie zie je de wegwijzers die ons helpen om de juiste weg te vinden. LET OP: DEZE CURSUS IS TIJDELIJK GRATIS! BETAAL ALLEEN VERZENDKOSTEN. ...

Eén God, Eén weg Details
U kunt eeuwig leven
 • Deze cursus is nog niet online beschikbaar

Deze studie geeft u antwoorden op enkele van de grootste vragen die we in ons leven kunnen hebben. Hoe is God? Is de Bijbel Gods Woord? Wat is de bestemming van de mens? Kunnen we zekerheid krijgen van een leven ...

U kunt eeuwig leven Details
Ontmoetingen met de Meester

Jezus heeft hier werkelijk op aarde geleefd. De mensen die Zijn pad kruisten, waren mensen met hoop en ambitie, verdriet en tekortkomingen, net zoals wij die allemaal hebben. In deze studie worden zes mannen geschetst die een ontmoeting hadden met ...

Ontmoetingen met de Meester Details
De grootste mens ooit
 • Deze cursus is nog niet online beschikbaar

Jezus Christus is de grootste mens die ooit heeft geleefd! Wat weet u van Hem? Onderzoek het in deze cursus; het zal ertoe bijdragen dat u meer van Hem zal ontdekken.

De grootste mens ooit Details

De Basis

Wat de Bijbel leert

Terwijl je deze cursus doet, zal je ontdekken wie de God van de Bijbel is en wat ons mensen scheidt van God, wat de waarde van de dood en opstanding van Christus is en hoe je met Hem een persoonlijke ...

Wat de Bijbel leert Details
De Dienstknecht van God

Het evangelie van Markus is een uniek verslag van de dienst van de Heer Jezus hier op aarde. Alles wat Hij deed, was in dienst van Zijn Vader. Deze studie presenteert Jezus als de dienaar die de ziekte en dood ...

De Dienstknecht van God Details
De Redder van de Wereld

Het evangelie van Lukas is een biografie over het leven van Jezus. Deze studie neemt u mee op een ontdekkingsreis over de persoon en het werk van Jezus Christus, de Redder van de wereld.

De Redder van de Wereld Details
Het Woord van God

Het evangelie van Johannes presenteert ons de Heer Jezus als het Woord van God. Johannes wil graag aan de lezers laten zien wie de Heer Jezus is. Deze studie zal je helpen om Hem persoonlijk te leren kennen. LET OP:  ...

Het Woord van God Details

Het Leven

Een leven met Christus

Deze cursus is speciaal geschreven voor nieuwe gelovigen die in hun relatie met de Heere Jezus willen groeien. Het doel is om nieuwe gelovigen te helpen om Gods woord te bestuderen en daarbij te groeien in hun geestelijke leven. Wanneer ...

Een leven met Christus Details
Groeien in geloof

Je nieuwe leven in Christus kan niet anders dan verandering bewerken in  de manier waarop je denkt en praat en leeft. Deze studie zal je helpen te zien hoe het leven als christen een effect heeft op elke beslissing die ...

Groeien in geloof Details
De vrouw naar Gods hart

De eerste verantwoordelijkheid voor christenen - zowel mannen als vrouwen - is de plaats te vinden die God hun heeft toegewezen. We kunnen geen grotere blijdschap krijgen, dan dat te doen wat God voor ons bedoeld heeft en wat Hij ...

De vrouw naar Gods hart Details
Gods plan voor je huwelijk
 • Deze cursus is nog niet online beschikbaar

Het familieleven is belangrijk voor iedere generatie. Deze praktische cursus geeft een duidelijk inzicht in de Bijbelse grondwaarheden met betrekking tot huwelijk en familieleven, de rol van de man en de vrouw en de rol van de ouders met betrekking ...

Gods plan voor je huwelijk Details
Win de strijd om je denken

De Bijbel vertelt ons veel over ons denken en ook hoe we om moeten gaan met verkeerde gedachten en op een gezonde manier kunnen denken, zodat onze gedachten zich kunnen vullen met vrede. Toch wordt dit vaak over het hoofd ...

Win de strijd om je denken Details
Vergeef zoals de Heere jou vergeven heeft

NU OOK BESCHIKBAAR ALS VIDEOCURSUS   Vergeving is een centraal thema in het christelijk geloof. De Heer Jezus gaf regelmatig onderwijs hierover. En terwijl Hij stierf, vergaf Hij de mensen die Hem kruisigden. Jezus gaf zelfs Zijn leven om daarmee ...

Vergeef zoals de Heere jou vergeven heeft Details

De Bijbel-Algemeen

Overzicht van de Bijbel
 • Deze cursus is nog niet online beschikbaar

Deze cursus is geschreven voor twee verschillende groepen; Voor hen, die nog niets van de Bijbel afweten en zich afvragen waarover het gaat in het Boek der Boeken, geeft deze cursus een korte samenvatting van ieder boek. Zij, die wel ...

Overzicht van de Bijbel Details
Een reis door de Bijbel

God heeft een plan voor de schepping, voor mannen, voor vrouwen, voor de volken, voor Israel, voor de verlorenen, voor de geredden, en ook voor u! Ontdek wat deze plannen zijn in dit onderzoek van de Bijbel. We beginnen in ...

Een reis door de Bijbel Details

De Bijbel-Oude Testament

Kleine profeten
 • Deze cursus is nog niet online beschikbaar

De profeten van het Oude Testament besteedden veel aandacht aan de zorgen die in hun tijd leefden. Ze spraken tegen valse profeten, sociale ongeregeldheden, mensen die in opstand kwamen tegen God en ook betekenisloze getuigenissen. Omdat deze problemen nog steeds ...

Kleine profeten Details
Messiaanse Psalmen

Laat op Paaszondag zit een aantal volgelingen van de Heere Jezus Christus in een bovenkamer. Plotseling staat hun geliefde Heer en Meester in hun midden. Hij was het echt, teruggekeerd uit de dood. Hij herinnerde hen eraan, dat Hij toen ...

Messiaanse Psalmen Details

De Bijbel-Nieuwe Testament

Lukas

Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE De scepticus Renan noemt het evangelie van Lukas 'het mooiste boek ter wereld'. En zo is het! De Heere Jezus wordt ons in Lukas vooral gepresenteerd als de vriend van tollenaars ...

Lukas Details
Johannes

Johannes de apostel was een oude man toen hij zijn evangelie schreef. Het evangelie van Johannes is jaren geschreven nadat de drie andere evangeliën in omloop waren.  In die tijd werd de gemeente geplaagd door aanvallen op de persoon en ...

Johannes Details
Romeinen

Het evangelie - 'Gods kracht tot behoud voor ieder die gelooft' - is het onderwerp van Paulus' brief aan de gemeente van Rome. De apostel geeft een heldere uiteenzetting van de toestand van de mens en Gods plan om hem ...

Romeinen Details
Galaten
 • Deze cursus is nog niet online beschikbaar

In een tijd waarin veel mensen worden beïnvloed door valse leringen omtrent de wet, is de brief aan de Galaten een zeer actuele brief die ons zeer duidelijke uitleg geeft van onze vrijheid die we hebben in Christus. Veel mensen ...

Galaten Details
Hebreeen
 • Deze cursus is nog niet online beschikbaar

Samen met de brief aan de Romeinen behoort de Hebreeënbrief tot het fundament van het Nieuwe Testament. Het wordt wel het meest diepgravende deel van het Nieuwe Testament genoemd en ook het meest uitgewerkte leerstellige geschrift. In de brief aan ...

Hebreeen Details
Jakobus

Is ons geloof wel echt of is het maar een goedkope imitatie? In vijf hoofdstukken probeert Jakobus in zijn brief ons geloof te testen. De brief spreekt een taal, die wij verstaan. Jakobus gaat in korte zinnen recht op zijn ...

Jakobus Details
Openbaring
 • Deze cursus is nog niet online beschikbaar

We leven in bijzondere tijden. Zelfs degenen die niet in de Bijbel geloven, gebruiken bijbelse termen om de gebeurtenissen rondom ons te beschrijven. Er heerst een gevoel dat er dingen staan te gebeuren en dat we op weg zijn naar ...

Openbaring Details

De Leer

Avondmaal en Doop
 • Deze cursus is nog niet online beschikbaar

Avondmaal, ook wel bekend als Eucharistie of communie, is ons gegeven door de Heer Jezus zelf. ‘doe dit’ zei Hij, ‘tot Mijn gedachtenis’. Deze studie helpt u om meer te leren over dit gedenkteken en om het tot een kostbaar ...

Avondmaal en Doop Details
Bijbels leiderschap
 • Deze cursus is nog niet online beschikbaar

Duizenden kerken of gemeenten over de hele wereld brengen de een of andere vorm van leiderschap in de praktijk omdat ze geloven dat de Bijbel dit leert. Helaas bestaat er in de meeste door oudste geleide kerken nogal wat verwarring ...

Bijbels leiderschap Details
Christus en de Gemeente

Wat is de betekenis van 'de gemeente' in het nieuwe testament? Wat is Gods kijk op de gemeente? Hoe werd het oorspronkelijk georganiseerd? Wat is de functie van de gemeente in deze tijd? Deze studie onderzoekt wat de Bijbel zegt ...

Christus en de Gemeente Details
De Heilige Geest aan het werk

Bij sommige gelovigen wordt er nauwelijks over de Heilige Geest gesproken. Bij andere gelovigen ligt er juist een heel grote nadruk op het werk van de Heilige Geest, waarbij het geschreven Woord van God op de achtergrond geplaatst wordt.In deze ...

De Heilige Geest aan het werk Details
Het Woord van de waarheid recht snijden

'Recht snijden' duidt op het correct onderscheiden en een juist begrip krijgen van de openbaring van God. Deze studie zal u helpen om inzicht te krijgen in de verschillende leerstellingen die uw waardering van Gods woord en werk zullen doen ...

Het Woord van de waarheid recht snijden Details
Klaar voor een antwoord

LET OP: DEZE CURSUS IS ALLEEN OP PAPIER VERKRIJGBAAR   Wat is bewijsmateriaal? Gewoonlijk denken we daarbij aan controleerbare feiten, waarmee een rechter overtuigd wordt dat de zaak redelijk en geloofwaardig is. Met christelijk bewijsmateriaal is dit net zo. Het ...

Klaar voor een antwoord Details
Bijbelse profetie
 • Deze cursus is nog niet online beschikbaar

Deze studie zal u helpen om te zien hoe de stukjes van de puzzel in elkaar passen met betrekking tot de profetie. U ziet Gods wonderlijke plan door de eeuwen heen. Het maken van deze studie zal voorzien in een ...

Bijbelse profetie Details

De Personen

Drie Marias
 • Deze cursus is nog niet online beschikbaar

Drie vrouwen worden in deze cursus nader bekeken, Maria de moeder van Jezus, Maria van Bethanië, en Maria van Magdala (of Magdalena). Zij hadden alledrie een nauwe relatie met de Heer Jezus. Hun relaties tot Hem waren respectievelijk familie, vriend ...

Drie Marias Details

De gevangenis

Geboren om te winnen

Deze cursus is gemaakt om je te brengen op het punt waarbij je door een relatie met Jezus Christus kan beginnen om je leven tot eer van God te leven. Het is niet nodig voor ons om ons te voelen ...

Geboren om te winnen Details