Donate

Hoe blijft het werk van Emmaus Nederland in stand?

Emmaus is mogelijk door giften van christenen. Vrijwilligers vertalen, verzenden en corrigeren cursussen. U kunt betrokkenheid tonen door b.v. een bijdrage in de materiaal- en portokosten.

Doneren kan met behulp van iDeal door het kiezen van één van de onderstaande bedragen, maar u kunt uw bijdrage ook gewoon overmaken op rekening NL66 INGB 0007 8021 91 ten name van Stichting Emmaus Correspondentie School te Kinderdijk.

Stichting Emmaus Correspondendie School Nederland
Lekkade 13
2961 AD Kinderdijk
Kamer van Koophandel nr. 57120706