About Us

Wat is Emmaus?

De Emmaus Bijbel Correspondentie School is niet aan één bepaalde denominatie gebonden. Zij is opgericht om ieder - ongeacht afkomst en opleiding - in staat te stellen tot systematische bestudering van de Bijbel, in zijn geheel, zijn delen en onderlinge samenhang, waardoor men zelfstandig Gods Woord kan onderzoeken en toepassen op eigen leven. Emmaus leidt niet op voor een academische kwalificatie. Wel wordt bij volledige afronding van een niveau volgens het aangeboden curriculum een diploma aangeboden. Ook zijn er enkele cursussen die niet onder het curriculum vallen, en dus alleen los gevolgd kunnen worden.
Het hoofddoel is behulpzaam zijn bij en aanmoedigen van persoonlijke bestudering van Gods Woord om zo te komen tot een diepere geestelijke volwassenheid en een betere toerusting tot dienst aan de Heer.

Hoe ontstond Emmaus?

Dr. R.E. Harlow, een jonge zendeling in Kongo, krijgt het in 1938 op zijn hart een Bijbelschool op te richten, waar mensen ongeacht hun leeftijd en vooropleiding een intensieve en gedegen Bijbelse vorming en toerusting kunnen ontvangen. In 1942 start in Canada een avondschool. Er blijkt ook grote behoefte aan schriftelijk Bijbelonderwijs op afstand. Het jaar daarop start een Bijbel Correspondentie School, waarop velen inschrijven.
Onder leiding van de Heilige Geest groeit het klein begonnen initiatief uit tot de grootste Bijbel Correspondentie School ter wereld. Zowel zendelingen als nationale werkers in vele landen zien de waarde in van persoonlijke Bijbelstudie. De Emmaus Cursussen zijn dan ook een onmisbaar bestanddeel van hun evangelisatie- en Bijbelstudiearbeid.

Hoe gaat het verder?

Vanaf 1949 komt het werk in een stroomversnelling. De bekende Bijbelleraar William MacDonald, die de geweldige mogelijkheden ziet om verlorenen te bereiken via Bijbel Correspondentie Cursussen, schrijft de cursus 'Wat de Bijbel leert'. Hierdoor leren tallozen de basisprincipes van het evangelie kennen.
Het jaar daarop vertaalt de zendeling Cyril Brooks deze cursus in het Tagalog. Een christelijk radioprogramma op de Philippijnen biedt luisteraars deze basisbijbelcursus aan. Sindsdien wordt die in overweldigende aantallen aangevraagd. In 1951 start in Engeland de Emmaus Bijbel School, waar zich ruim 750.000 studenten inschrijven. In 1965 waren er al 3 miljoen cursussen verspreid.

Nieuwe ontwikkelingen

In 1970 publiceert William MacDonald de eerste cursus voor gedetineerden 'Geboren om te winnen'. Het gevangenenwerk groeit in de jaren 80 uit tot de grootste tak van ECS.
Emmaus Nederland komt in de jaren 80 de anderstaligen tegemoet met tweetalige cursussen, die in grote aantallen afgenomen worden. In de afgelopen zeventig jaar zijn 20 miljoen cursussen gedistribueerd. Nu bereikt Emmaus over de hele aarde mannen, vrouwen en kinderen in hun eigen taal met het Woord voor de Wereld.

Hoe werkt Emmaus?

Bijbelonderwijs op afstand is niet nieuw. Paulus schreef rondzendbrieven aan christenen en gemeenten, die hij soms wel, soms niet reeds persoonlijk kende. Die bestudeerden zijn brieven en vroegen opheldering over zaken, die zij niet of niet geheel begrepen. Hij ging hierop dan nader in, per brief of bij een persoonlijk bezoek.
Gestructureerd onderwijs op afstand is in de praktijk gebleken het meest effectief te zijn. Dit komt mede door de tweezijdige communicatie tussen docent en student. Persoonlijke studie is de beste methode om kennis te verwerven en inzicht te verkrijgen.
Een Bijbel Correspondentie Cursus is geen vervanging van de Bijbel, maar hulpmiddel. Daarbij is het een uitstekende methode om tot regelmatige zelfstudie te komen. De grote waarheden van de Bijbel zijn onze bestudering en overdenking meer dan waard. De beproefde Emmaus methode leert u om zelfstandig na te denken en helder te formuleren. Hierdoor groeien velen uit tot Bijbelleraar, die zelf weer anderen gaan onderwijzen.

Enkele voordelen

U studeert op voor u geschikte tijd, gelijk op met enkele andere cursisten of zelfstandig. U studeert thuis niet duur; u maakt geen reiskosten en neemt geen snipperdagen op.
U ontvangt gezond Bijbels onderwijs en zoekt zelf in uw Bijbel en overdenkt het.
U bepaalt uw studietempo en kiest studies naar uw voorkeur of behoefte.

Uw docent is niet alleen geïnteresseerd in uw studieresultaten, maar ook in uw geestelijk welzijn, de groei van uw persoonlijk geloofsleven en uw dienst aan medegelovigen en ongeredden. Deel mee in de zegen van de Emmaus Bijbel Correspondentie School.

Tien redenen om Emmaus Bijbel Correspondentie Cursussen te studeren

 1. Gezond Bijbelonderwijs
 2. Didactisch verantwoord
 3. Systematisch opgezet
 4. Toetst kennis en begrip
 5. Contact met uw docent
 6. Flexibele studietijden
 7. Gevarieerd aanbod
 8. U leert onderwijzen
 9. Lage studiekosten
 10. Diploma's per niveau

Wie volgen Emmaus Correspondentie Cursussen?

Studenten en werkenden - kinderen en hun ouders - gevangenen - zeelui - enz.

Hoe studeert u?

Een cursus bestaat meestal uit twaalf lessen. Bij iedere cursus hoort een toetsboekje. Elke les heeft tien vragen. U stuurt ons de antwoorden. Die ontvangt u gecorrigeerd terug. De bijbelcursussen en correcties zijn gratis. U kunt ook vragen over de cursus of andere Bijbelse onderwerpen stellen.

Hoe blijft het werk in stand?

Emmaus is mogelijk door giften van christenen. Vrijwilligers vertalen, verzenden en corrigeren cursussen. U kunt betrokkenheid tonen door b.v. een bijdrage in de materiaal- en portokosten.

In welke talen zijn er Emmaus Bijbel Correspondentie Cursussen?

In Nederland zijn Bijbel Correspondentie Cursussen in o.a. de volgende talen verkrijgbaar. Maar aarzel niet om nadere informatie te vragen!

 • Arabisch
 • Armeens
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Farsi
 • Frans
 • Grieks
 • Hindi
 • Hongaars
 • Italiaans
 • Japans
 • Kroatisch
 • Nederlands
 • Pools
 • Portugees
 • Roemeens
 • Russisch
 • Sarnami Hindi
 • Servisch
 • Slowaaks
 • Somali
 • Spaans
 • Tagalog
 • Tamil
 • Tsjechisch
 • Turks
 • Urdu
 • Vietnamees
  "Dat u van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus"
  2 Tim. 3: 15

  Waarom schrijft u ook niet in op deze bijbelschool?

  Neem eens een kijkje op de lijst: Nederlandse Emmaus Correspondentie Cursussen.