Bijbelcursussen Voor Iedereen!

Welkom bij de Emmaus Correspondentie School. Wij bieden jou een volwaardige serie Bijbelcursussen aan, die je opleidt om Gods Woord beter te leren kennen en begrijpen, maar ook om Christus beter te leren kennen en te groeien in het geloof. Op deze website vind je verschillende bijbelcursussen op verschillende niveaus, die gevolgd kunnen worden, zowel online als op papier. Je kunt de cursussen volgen volgens een curriculum, waarmee je in geordende volgorde een reeks cursussen doorloopt. Bij het afronden van een niveau volgens het aangeboden curriculum wordt een diploma uitgereikt. "En te beginnen met Mozes en alle profeten legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem stond." (Lukas 24:27)

Deze website werkt het beste met Firefox of Chrome

icon-eye-grayBekijk Alle Cursussen

Vers van de pers

De Heilige Geest aan het werk

Bij sommige gelovigen wordt er nauwelijks over de Heilige Geest gesproken. Bij andere gelovigen ligt er juist een heel grote nadruk op het werk van de Heilige Geest, waarbij het geschreven Woord van God op de achtergrond geplaatst wordt.In deze ...

De Heilige Geest aan het werk Details
Messiaanse Psalmen

Laat op Paaszondag zit een aantal volgelingen van de Heere Jezus Christus in een bovenkamer. Plotseling staat hun geliefde Heer en Meester in hun midden. Hij was het echt, teruggekeerd uit de dood. Hij herinnerde hen eraan, dat Hij toen ...

Messiaanse Psalmen Details
Johannes

Johannes de apostel was een oude man toen hij zijn evangelie schreef. Het evangelie van Johannes is jaren geschreven nadat de drie andere evangeliën in omloop waren.  In die tijd werd de gemeente geplaagd door aanvallen op de persoon en ...

Johannes Details
Vergeef zoals de Heere jou vergeven heeft

Vergeving is een centraal thema in het christelijk geloof. De Heer Jezus gaf regelmatig onderwijs hierover. En terwijl Hij stierf, vergaf Hij de mensen die Hem kruisigden. Jezus gaf zelfs Zijn leven om daarmee vergeving mogelijk te maken. Nadat we ...

Vergeef zoals de Heere jou vergeven heeft Details